Prices - Preisen
UNTERKUNFTSPREISE - ACCOMMODATION RATES (Euro)
APARTMENT
(per apartment)
01.05.-15.06.
15.06.-01.07.
01.07.-15.07.
15.07.-15.08.
15.08.–01.09.
01.09.–15.09.
15.09.–01.11.
A2+1
.
.
.
.
.
.
.
A2+2
.
.
.
.
.
.
.
A4+1
.
.
.
.
.
.
.
Residence tax
Kurtaxe
included in price
in Preis imbegriffen
Zagrebačka banka d.d.
office: Trg Tina Ujevica 1, HR-21300 Makarska
Swift/BIC code: ZABAHR2X
konto IBAN(Euro): HR3623600003113710004
konto (kn): 3211824447
figs